Världsrekord i datahastighet på optisk multimod-fiber

Nytt världsrekord i datahastighet på optisk multimod-fiber genom samarbete mellan Chalmers och IBM. Läs mer på Chalmers hemsida.