Myfab

Realize your nano vision

Besök Electrumlaboratoriet under Scandinavian Electronic Event 8-10 april!

Last Updated Mar 2014
By: Per Wehlin

 Besök Electrumlaboratoriet under SEE

Teknisk kompetens, laboratorieresurser och företagsanpassade tjänster för svensk industri i Kistas enastående elektronikfab för tillverkning och karakterisering av halvledarkomponenter. Ordnas under mässan av Acreo Swedish ICT and KTH.

För mer info se SEE

Se även Electrumlaboratoriet