Myfab

Realize your nano vision

Världsrekord i datahastighet på optisk multimod-fiber

Last Updated Apr 2014
By: Peter Modh

Nytt världsrekord i datahastighet på optisk multimod-fiber genom samarbete mellan Chalmers och IBM. Läs mer på Chalmers hemsida.