Myfab

Realize your nano vision

VR utlyser stöd för aktiviteter i forskningsinfrastrukurer

Last Updated Jan 2020
By: Peter Modh

Syftet med utlysningen är att öka högstadie- och gymnasieelevers intresse för matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap (MINT) genom att finansiera aktiviteter hos nationella forskningsinfrastrukturer med pågående bidrag från Vetenskapsrådet. Läs mer om utlysningen här.